publication . Master thesis . 2018

Analiza energijske učinkovitosti električnih pogonov v procesu hlajenja tehnološke vode

KOPRIVC, LUKA;
Open Access Slovenian
  • Published: 25 Jan 2018
Abstract
Električni pogonski sistemi (EPS) so že vrsto let nepogrešljiv člen v industriji. Sposobnost vodenja in prilagajanja bremenu nam omogoča večjo fleksibilnost in zanesljivost v sistemu in nenazadnje tudi bolj varčno porabo električne energije. S tega vidika je zelo pomemben izkoristek EPS, če lahko določamo delovne točke in iščemo optimalen izkoristek glede na trenutno konfiguracijo. Magistrsko delo obravnava metodo določanja dejanskega izkoristka EPS v industrijskem obratu. Cilj je bil, da z meritvijo pridobimo potrebne podatke za izračun izkoristka inštaliranega EPS med njegovim obratovanjem v sklopu industrijskega proizvodnega procesa. Na začetku so opisane ...
Subjects
free text keywords: električni pogonski sistem, izkoristek, analiza sistema, industrija, asinhronski motor, črpalka, electrical drives, efficiency, system analysis, industry, induction motor, pump
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue