publication . Bachelor thesis . 2016

Centralni nadzor baliz v sistemu ETCS

MRŠNIK, MARKO;
Open Access Slovenian
  • Published: 30 Jun 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo opisuje razvoj centralne diagnostike za tirni del sistema ETCS. V prvem delu sta opisana sistema ETCS in GSM-R, ki se vgrajujeta na Slovenskih železnicah. V nadaljevanju je opisana arhitektura signalnovarnostnih naprav, prisotnih v povezavi s sistemom ETCS. Podane so analize pogostosti napak in sporočil na različnih postajah. Predstavljene so vrste sporočil in analiza povezovanja. V praktičnem delu je opisana izvedba elektronske omarice in simulacija napak na LEU. Na koncu je podan prikaz slike diagnostike. The diploma thesis describes the development of central diagnostics for the track section of ETCS. The first part describes the ETCS and GSM-R...
Subjects
free text keywords: ETCS, ERTMS, GSM-R, nadzor baliz ETCS, signalna varnost, SV, ETCS balise control, signalling safety, SS
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue