Razvitost in dejavniki konkurenčnosti nefinančnih tržnih storitev

Report Slovenian OPEN
Koprivnikar Šušteršič, Mojca; Stare, Metka; Kmet Zupančič, Rotija;
(2015)
  • Publisher: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
  • Subject: gopodarstvo | storitve | nefinančne tržne storitve | konkurenčnost
    • udc: udc:339.137.2:338.46
Share - Bookmark