Odnos uporabnikov Facebooka do vedenjskega oglaševanja

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Polovšak, Manca;
(2015)
  • Publisher: M. Polovšak
  • Subject: spletno oglaševanje | vedenjsko oglaševanje | 659.1:004.738.5(043.2) [udc]
Share - Bookmark