Odnos uporabnikov Facebooka do vedenjskega oglaševanja

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Polovšak, Manca;
(2015)
  • Publisher: M. Polovšak
  • Subject: spletno oglaševanje | vedenjsko oglaševanje
    • udc: udc:659.1:004.738.5(043.2)
Share - Bookmark