Smernice za izvedbo komunikacijskih povezav v sistemih za preskrbo s pitno vodo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
PAVŠIČ, EDVARD;
(2016)
  • Subject: vodooskrba | črpališče | vodohran | daljinski nadzor | nadzorni sistemi | komunikacija | water supply | pumping station | water storage | remote control | surveillance systems | communication

Voda je osnovna človekova dobrina, ki spremlja človeštvo že od samega začetka. Zagotavljanje pitne vode je bilo nekoč velik izziv, prav nič drugače pa ni danes, kljub temu, da imamo visoko razvito tehnologijo za zajem, obdelavo in transport vode. V diplomskem delu prime... View more
Share - Bookmark