Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Povše, Nika;
(2017)
  • Publisher: N. Povše
  • Subject: risanke | animirani film | zgodovina risank | razvoj otroka | negativni vplivi risank | pozitivni vplivi risank | popularne risanke. | cartoons | animated film | history of cartoons | child development | negative effects of cartoons | positive effects of cartoons | popular cartoons.
    • udc: udc:791.228:37-053.2(043.2)

V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo otrokov razvoj, ... View more
Share - Bookmark