publication . Bachelor thesis . 2017

Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke

Povše, Nika;
Open Access Slovenian
  • Published: 27 Sep 2017
  • Publisher: N. Povše
  • Country: Slovenia
Abstract
V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo otrokov razvoj, predvsem tiste vidike, ki so izpostavljeni vplivom risank, kot so morala, jezik, domišljija in učenje. Sledilo je raziskovanje negativnih in pozitivnih vplivov, ki jih imajo risanke na otroke, kar je tudi naš glavni problem te naloge. Ugotovili smo, da imajo risanke veliko negativnih vplivov, predvsem na področju nasilja, oglaševanja, stereotipov in fizičnega zdravja. Pozitivna stran risank pa je ...
Subjects
free text keywords: risanke, animirani film, zgodovina risank, razvoj otroka, negativni vplivi risank, pozitivni vplivi risank, popularne risanke., cartoons, animated film, history of cartoons, child development, negative effects of cartoons, positive effects of cartoons, popular cartoons., udc:791.228:37-053.2(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue