Reka Misisipi in njen vpliv na družbenogeografski razvoj

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Gros, Špela; (2016)
  • Publisher: Š. Gros
  • Subject: zaključne seminarske naloge | geografske diplome | družbena geografija | regionalni razvoj | Misisipi | ZDA | human geography | regional geography | Mississippi | USA | 911.3:711.2(73) [udc]
Share - Bookmark