publication . Master thesis . 2017

Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

Klun, Tina;
Open Access Slovenian
  • Published: 13 Dec 2017
  • Publisher: T. Klun
  • Country: Slovenia
Abstract
Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnji mentalnega modela so učencem v pomoč učiteljeva razlaga, dodatna razlaga v učbeniku in utrjevanje oz. preverjanje osvojenega znanja z nalogami v delovnem zvezku oz. naloga...
Subjects
free text keywords: devetošolci, submikroskopska raven, kemijska vez, napačna razumevanja, chemistry, primary education, kemija, osnovnošolski pouk, udc:54:373.3(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue