Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

Master thesis Slovenian OPEN
Klun, Tina;
(2017)
  • Publisher: T. Klun
  • Subject: devetošolci | submikroskopska raven | kemijska vez | napačna razumevanja | chemistry | primary education | kemija | osnovnošolski pouk
    • udc: udc:54:373.3(043.2)

Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijsk... View more
Share - Bookmark