Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije

Master thesis Slovenian OPEN
Šimenc, Agata (2017)
  • Publisher: A. Šimenc
  • Subject: prevajanje literature | literarno prevajanje | Evropska unija | finančna podpora | prevodi knjig | založništvo | bolonjske magistrske naloge | 655.41:81'255.4(4-6EU)(043.2) [udc]

Države Evropske unije poznajo različne oblike podpore, ki pomagajo pri spodbujanju in financiranju prevajanja literature v tuje jezike in s tem skrbijo za promocijo države, njene kulture, zlasti pa njene literature in njenih literarnih ustvarjalcev v tujini. Ti sistemi podpore so pomembni predvsem za literature, ki nastajajo v manj razširjenih jezikih in zato težje pridejo do tujih bralcev. Naloga primerja različne podpore prevajanju nacionalnih leposlovij v tuje jezike, ki obstajajo v različnih državah Evropske unije, in na tej osnovi (ob upoštevanju doslej obstoječih mehanizmov) oblikuje predloge za vzpostavitev bolj celostne podporne strategije.
Share - Bookmark