Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije

Master thesis Slovenian OPEN
Šimenc, Agata;
(2017)
  • Publisher: A. Šimenc
  • Subject: prevajanje literature | literarno prevajanje | Evropska unija | finančna podpora | prevodi knjig | založništvo | bolonjske magistrske naloge | 655.41:81'255.4(4-6EU)(043.2) [udc]

Države Evropske unije poznajo različne oblike podpore, ki pomagajo pri spodbujanju in financiranju prevajanja literature v tuje jezike in s tem skrbijo za promocijo države, njene kulture, zlasti pa njene literature in njenih literarnih ustvarjalcev v tujini. Ti sistemi ... View more
Share - Bookmark