Prilagajanje upravnega dela slovenskega sistema varstva pred maravnimi in drugimi nesrečami sistemu Evropske unije

Master thesis Slovenian OPEN
Dobnik Jeraj, Milena;
(2014)
  • Publisher: M. Dobnik Jeraj
  • Subject:
    • udc: udc:364.255(497.4)(043)
Share - Bookmark