publication . Bachelor thesis . 2016

Analiza in uporaba vsebnikov Docker v arhitekturi mikrostoritev

BENEDIK, DEJAN;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Sep 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
Za namene izvajanja spletnih aplikacij in storitev so vedno bolj priljubljene vsebniške tehnologije [9]. V tem diplomskem delu analiziramo najbolj razširjeno vsebniško tehnologijo Docker ter jo primerjamo z ostalimi vsebniškimi tehnologijami, ki delujejo na sistemih z jedrom Linux. Zaradi hitrega zagona in manjših obratovalnih stroškov so vsebniške tehnologije omogočile nov način zasnove zmogljivih spletnih aplikacij. Gre za arhitekturo mikrostoritev. Primerjamo jo z alternativami, pregledamo pomembne vidike izvajanja takih aplikacij, posebej pa pregledamo, kakšno vlogo imajo pri izvajanju vsebniške tehnologije. V praktičnem delu razvijemo spletno storitev, ki k...
Subjects
free text keywords: vsebniki, virtualizacija, mikrostoritve, golang, oblak, containers, virtualisation, microservices, cloud
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue