Sočutno starševstvo in vzgojni stili v eno- in dvostarševski družini

Master thesis Slovenian OPEN
Novak, Petra; Urh, Katarina; Presker, Martina;
(2018)
  • Publisher: P. Novak, M. Presker, K. Urh
  • Subject: sočutno starševstvo | družina | razvoj družine | odnosi | regulacija čustev | čustva | vzgoja | vloga mame in očeta | možgani | stili vzgoje | emotional parenting | family | family development | relationship | emotional regulation | emotions | parenting | mother’s and father’s role | brain | parenting styles
    • udc: udc:316.362.1:159.922.2(043.2)

Vzgoja otroka je ena izmed najtežjih vsebin življenja, v katero so starši neposredno vpleteni v procesu svojega delovanja. Otrok se rodi v že ustaljen sistem, ki si ga zakonca oziroma partnerja ustvarita še pred rojstvom otroka. Z vsakim novorojenim otrokom je treba vzp... View more
Share - Bookmark