Načini ugotavljanja znakov nastajanja krize v podjetju L'Oreal Slovenija

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Čulk, Lucija;
(2014)
  • Publisher: L. Čulk
  • Subject: Slovenija | kozmetika | trgovinsko podjetje | L'Oreal | poslovanje podjetja | krize | računovodski izkazi | informacije | asimetrične informacije | Slovenia | cosmetics | commercial enterprise | company performance | crises | accounting statements | information | asymmetric information
    • udc: udc:658
Share - Bookmark