publication . Bachelor thesis . 2019

Analiza koristnosti in stroškov

Škrjanec, Blaž;
Open Access Slovenian
  • Published: 30 Mar 2019
  • Publisher: D. Kostevc
  • Country: Slovenia
Abstract
Lokalna skupnost se je odločila za postavitev nadstreškov za avtomobile na dvoriščih svojih hiš, da bi s tem pred vremenom zaščitila svoje jeklene konjičke. Zaradi lepšega zunanjega videza soseske in nižjih stroškov investicije so se odločili za enotno izvedbo. Na podlagi predlogov so v ožji izbor prišle tri variante. V prvem delu te diplomske naloge sem predstavil postopek izračuna lastne cene vseh, v nadaljevanju pa sem na podlagi teh rezultatov opravil analizo koristnosti posameznih variant in jo primerjal z izračunanimi stroški. Stanovalci smo se tudi po zaslugi te naloge odločili za izvedbo, ki se je izkazala za najkoristnejšo, ne pa tudi za najcenejšo. Loc...
Subjects
free text keywords: lastna cena, stroški izdelave, analiza koristnosti, analiza stroškov, analiza koristnosti in stroškov, nadstrešek, cost, production cost, benefit analysis, cost analysis, cost and benefit analysis, shelter, kriteriji, alternative, primerjanje, odločanje, criteria, alternatives, comparison, decision-making, udc:336.532.1:005.311(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2019

Analiza koristnosti in stroškov

Škrjanec, Blaž;