Vpeljava mikrostoritev v Java EE aplikacije

Bachelor thesis Slovenian OPEN
ARTAČ, BLAŽ (2016)
  • Subject: mikrostoritve | java | mikrostoritvene šasije | skalabilnost | odkrivanje storitev | monolitne aplikacije | asinhrona in sinhrona komunikacija | samozadostni izvršljivi JAR | microservices | Java | microservice chassis | scalability | service discovery | monolithic applications | synchronous and asynchronous communication | fat jar

Zahtevnost (poslovnih) aplikacij se povečuje dnevno. Aplikacije morajo biti skalabilne, delovati na več platformah hkrati (splet, pametni telefoni …), se povezovati in integrirati z zunanjimi storitvami, obdelovati velike količine podatkov v kratkem času, biti prilagoje... View more
Share - Bookmark