Beleženje delovnega časa z uporabo tehnologije RFID

Bachelor thesis Slovenian OPEN
MAŠIĆ, TADEJ;
(2018)
  • Subject: delovni čas | RFID | Arduino | PHP | spletna aplikacija | working time | web application

Za beleženje delovnega časa zaposlenih se v podjetjih in ustanovah uporabljajo različne metode. Kljub razpoložljivim sodobnih tehnologijam še vedno ponekod najdemo beleženje delovnega časa z vpisovanjem prihodov in odhodov na list papirja ali v računalniške tabele. Takš... View more
Share - Bookmark