Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žitko, Urša;
(2017)
  • Publisher: U. Žitko
  • Subject: domače naloge | povratna informacija | samoevalvacija | mathematics | primary education | matematika | osnovnošolski pouk
    • udc: udc:51:373.3(043.2)

V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in več klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in utrd... View more
Share - Bookmark