Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žitko, Urša (2017)
  • Publisher: U. Žitko
  • Subject: domače naloge | povratna informacija | samoevalvacija | mathematics | primary education | matematika | osnovnošolski pouk | 51:373.3(043.2) [udc]

V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in več klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in utrd... View more
Share - Bookmark