publication . Bachelor thesis . 2017

Povezanost modulacije refleksa H pri prehodu iz leže v stojo in mejami stabilnosti v stoji pri baletnih plesalcih

Lešnik, Tjaša;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Sep 2017
  • Country: Slovenia
Abstract
Da bi ugotovili povezanost modulacije refleksa H in mej stabilnosti pri baletnih plesalcih, smo izmerili amplitudo refleksa H in izvedli štirismerni test mej stabilnosti. Refleks H je bil izmerjen osmim profesionalnim baletnim plesalcem, aktivnim članom baletnega ansambla Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana in Maribor (1 moški in 7 žensk, povprečna starost: 25±4,2 let, povprečna višina: 169,25±5,4 cm in povprečna teža: 56,45± 10,1 kg). Vsi merjenci so zaključili najmanj 10 let plesnega izobraževanja. Refleks H je bil izmerjen v 3 pogojih v leži, dvonožni stoji in enonožni stoji. Rezultati so pokazali, da je bilo razmerje največji val H/val M v bipedalni i...
Subjects
free text keywords: refleks H, meje stabilnosti, balet, reflex H, limits of stability, ballet
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue