Razširitev metode kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bole, Borut;
(2017)
  • Subject: kalkuliranja stroškov | poslovni procesi | projektna vodenja | sestavine dejavnosti | stroški | costings | business processes | project managements | activities | costs

Zaradi uveljavitve proizvodnje vedno številčnejših serij se v organizacijah pojavlja več posrednih stroškov, katerih upravljanje je zahtevnejše od neposrednih. Kot rešitev tega so se pojavile primernejše metode za celotno obvladovanje organizacije, ki vključujejo tudi m... View more
Share - Bookmark