publication . Report . 2021

FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini u kontekstu odredbi prijedloga zakona o šumama federacije Bosne i Hercegovine

Pezdevšek Malovrh, Špela;
Open Access Bosnian
  • Published: 06 Apr 2021
  • Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Country: Slovenia
Subjects
free text keywords: certificiranje lesa, gospodarjenje z gozdovi, gozdna zakonodaja, Bosna in Hercegovina, udc:630*9(497.6)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue