Raziskava slogov vodenja v občini

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Pernek, Natalija; (2017)
  • Publisher: N. Pernek
  • Subject: vodenje | management | modeli vodenja | diplomske naloge | 005:352(043.2) [udc]
Share - Bookmark