Raziskava slogov vodenja v občini

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Pernek, Natalija;
(2017)
  • Publisher: N. Pernek
  • Subject: vodenje | management | modeli vodenja | diplomske naloge
    • udc: udc:005:352(043.2)
Share - Bookmark