Fotografski narcizem na socialnih omrežjih in v umetnosti

Master thesis Slovenian OPEN
Zupanič, Metka;
(2017)
  • Publisher: M. Zupanič
  • Subject: selfi | samoupodabljanje | socialna omrežja | photography | narcissism | fotografija | narcizem | 77(043.2) [udc]

Osrednja tema raziskovanja v pričujočem delu je prisotnost fotografskega narcizma v umetnosti in na socialnih omrežjih. Cilj dela je obravnava različnih načinov uporabe fotografije v namene samoupodabljanja v umetnosti, skozi katere skušamo razumeti vsesplošno samoupoda... View more
Share - Bookmark