Raspberry Pi in oddaljeni laboratorij

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Dvorščak, Mihael;
(2017)
  • Publisher: M. Dvorščak
  • Subject: Raspberry Pi | oddaljeni laboratorij | periferne naprave | uporaba v izobraževanju | naravoslovno-tehniško izobraževanje | technical education | engineering | tehniško izobraževanje | tehnika
    • udc: udc:62:004(043.2)

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem Tehnike v osnovnih šolah in študentom Tehnike pri načrtovanju inovativnih, drugačnih učnih ur ob uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in induktivnih metod poučevanja. V diplomskem delu je predstavljena okvirna postavi... View more
Share - Bookmark