publication . Bachelor thesis . 2017

Raspberry Pi in oddaljeni laboratorij

Dvorščak, Mihael;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Sep 2017
  • Publisher: M. Dvorščak
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo je namenjeno učiteljem Tehnike v osnovnih šolah in študentom Tehnike pri načrtovanju inovativnih, drugačnih učnih ur ob uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in induktivnih metod poučevanja. V diplomskem delu je predstavljena okvirna postavitev oddaljenega laboratorija za izobraževalne namene na podlagi računalnika Raspberry Pi. Predstavljene so uporabljene strojne komponente, računalnik Raspberry Pi, pogosto uporabljene periferne naprave in čutilniki ter povezava računalnika s spletom s pomočjo mobilnih podatkov. Opisana je popularna programska podpora za računalnik Raspberry Pi, operacijski sistem Raspbian, programski jezik Python in ...
Subjects
free text keywords: Raspberry Pi, oddaljeni laboratorij, periferne naprave, uporaba v izobraževanju, naravoslovno-tehniško izobraževanje, technical education, engineering, tehniško izobraževanje, tehnika, udc:62:004(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue