Sinteza DOTA-konjugiranih analogov in metabolitov minigastrina

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Janžovnik, Tatjana;
(2015)
  • Publisher: T. Janžovnik
  • Subject: gastrin | gastrinski receptorji | radiopeptidi | DOTA konjugirani metaboliti | minigastrin | cirkularni dihroizem | metabolna stabilnost
    • udc: udc:543.632+616.3-006(043.2)
Share - Bookmark