Optimizacija skaliranja mikrostoritev v okolju Kubernetes na podlagi zbiranja metrik

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Blažej, Aljaž;
(2017)
  • Subject: Kubernetes | metrike | skaliranje | Dropwizard | KumuluzEE | Metrics | Scaling

Z večanjem števila uporabnikov interneta in kompleksnostjo spletnih aplikacij raste tudi potreba po optimizaciji uporabe strojne opreme, na kateri je nameščena aplikacija. Pri tej optimizaciji ima veliko vlogo koncept mikrostoritev, saj ima ta pristop veliko prednosti p... View more
Share - Bookmark