Numerična in eksperimentalna analiza delovanja Teslinega ventilatorja

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lukačič, Rajko;
(2017)
  • Subject: Teslin ventilator | numerične simulacije | afinitetni zakon | optimizacija | karakteristika sistema | vpliv trenja | Tesla fan | numerical simulations | afinity law | optimisation | system characteristics | regulations | impact of friction

Nikola Tesla je patentiral ventilator, ki deluje na principu trenja. V diplomskem delu je opisano delovanje Teslinega ventilatorja in teoretično ozadje njegovega delovanja z namenom zmanjševanja hrupa. V sami raziskavi smo s programom Ansys izdelali numerični model, ki ... View more
Share - Bookmark