Terensko evidentiranje toplotnih mostov z IR kamero in ocena njihovega vpliva na energetsko bilanco

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Tičar, Aleš;
(2016)
  • Publisher: A. Tičar
  • Subject: gradbeništvo | diplomska naloga | UNI | toplotni mostovi | energetska bilanca | thermal bridge | IR camera | energy consuption
    • udc: udc:699.86(043.2)

V sklopu diplomske naloge je bilo izvedeno terensko evidentiranje toplotnih mostov, ki se pojavljajo na realnih stavbah. Pri tem smo si pomagali z IR kamero, ki deluje na principu termografije. V sklopu evidentiranja toplotnih mostov smo izdelali tudi katalog toplotnih ... View more
Share - Bookmark