Estudi de l’energia geotèrmica a Catalunya i la seva implementació a l’edificació. Comparativa amb l’energia solar tèrmica

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Roca Subirana, Laura (2010)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: :Edificació::Instal·lacions i acondicionament d'edificis::Instal·lacions de sanejament [Àrees temàtiques de la UPC] | :Energies::Energia geotèrmica [Àrees temàtiques de la UPC] | :Edificació::Instal·lacions i acondicionament d'edificis::Instal·lacions de climatització [Àrees temàtiques de la UPC] | Building fittings | Energia geotèrmica -- Catalunya | Geothermal resources -- Catalonia | Buildings -- Energy conservation | Edificis -- Instal·lacions | Edificis -- Estalvi d'energia

Aquest projecte pretén analitzar l’estat actual de l’energia geotèrmica a Catalunya i estudiarne la seva implementació en l’edificació. A més, pretén realitzar un estudi comparatiu entre aquesta energia renovable i l’energia solar tèrmica. Primerament, es realitza un balanç sobre el consum i la producció actuals d’energia a Catalunya. Aquest balanç es complementa amb una incisió sobre l’estat actual de les energies renovables a Catalunya, com també el futur que se’ls hi depara. Centrant l’estudi en l’energia geotèrmica, se’n defineixen les característiques principals i els tipus que n’existeixen. Enfocant la mirada a Catalunya i al seu potencial geotèrmic, es conclou que l’única opció per implementar aquesta energia renovable rau només en el tipus d’energia geotèrmica de molt baixa entalpia, altrament denominada energia geotèrmica solar. A partir d’aquí, s’analitza l’equip i el funcionament de l’energia geotèrmica solar i es mostren alguns exemples concrets a Catalunya. Per ampliar l’estudi, es pretén realitzar una comparativa entre l’energia geotèrmica solar i un altre tipus d’energia renovable: l’energia solar tèrmica. Es presenten les característiques d’aquesta última i, després, s’exemplifica la implementació d’ambdues mitjançant un habitatge concret. L’objectiu final és, doncs, analitzar de forma pràctica la implementació en l’edificació d’aquests dos tipus d’energia per tal de cobrir la demanda energètica que presenta l’habitatge quan a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració. Posteriorment, es realitza una comparativa entre les dues a nivell econòmic, ambiental i social.
Share - Bookmark