publication . Master thesis . 2017

Optimitzación de la biosíntesis de nanocelulosa bacteriana por fermentación

García González, Alberto;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 03 Oct 2017
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
La cel·lulosa bacteriana és un biopolímer obtingut per fermentació amb diversos microorganismes, dels quals l’espècie més eficient en la producció és la Gluconacetobacter xylinus sucrofermentans. La principal diferencia entre la cel·lulosa bacteriana y la resta de cel·luloses que existeixen és la seva puresa, per això, és un del biopolímer més atractius per les seves possibles aplicacions en diverses àrees com són l’alimentació, la farmàcia i la medicina. A més de la seva puresa, les seves principals propietats són la biocompatibilitat, no toxicitat i la seva grandària de fibres nanomètriques. No obstant això, el principal problema de la cel·lulosa bacteriana és...
Subjects
free text keywords: :Enginyeria química [Àrees temàtiques de la UPC], Cellulose, Fermentació, Cel·lulosa -- Química
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue