publication . Bachelor thesis . 2014

Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. Comparativa amb l’energia solar tèrmica

Casellas Sanz, Lluís;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 May 2014
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Abstract
Aquest projecte pretén realitzar un anàlisi de l’impacte que suposa la implantació d’una instal·lació fotovoltaica conjuntament amb una bomba de calor aerotèrmica sobre la qualificació energètica d’un habitatge. Per això, es dissenya una solució que combina les dues tecnologies esmentades (fotovoltaica i aerotèrmica) i posteriorment es compara amb el cas estàndard homòleg, que és l’energia solar tèrmica. En primer lloc es realitza l’avaluació energètica de l’habitatge en qüestió, on es caracteritza la demanda i les emissions que del mateix. Aquesta avaluació es realitza mitjançant el software CE3X, reconegut per el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme i s...
Subjects
free text keywords: Buildings - Energy conservation, :Edificació::Construcció sostenible [Àrees temàtiques de la UPC], Edificis -- Estalvi d'energia
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2014

Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. Comparativa amb l’energia solar tèrmica

Casellas Sanz, Lluís;