Study and Development of an OpenStack solution

Bachelor thesis English OPEN
Jorba Brosa, Maria;
(2014)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Computer networks | Xarxes intel·ligents -- PFC | Ordinadors, Xarxes d' | OpenStack | :Enginyeria de la telecomunicació::Telemàtica i xarxes d'ordinadors [Àrees temàtiques de la UPC]

Estudi i desenvolupament d'una solució de virtualització amb Openstack. Es farà un especial èmfasi en la part de seguretat. Deployment of a solution based in OpenStack for the creation of an Infrastructure service cloud. Implementación de una solución basada en Op... View more
Share - Bookmark