Contribució a l'estudi sobre la utilització de compost de residus sòlids urbans com a substrat per a conreus hortícoles

Article Catalan; Valencian OPEN
Jiménez de Ridder, Patrícia; Pujolà Cunill, Montserrat; Soliva Torrentó, Montserrat; Pérez, P.;
(1989)
  • Publisher: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
  • Subject: Compostatge | :Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Conreus herbacis extensius [Àrees temàtiques de la UPC] | Organic wastes --Recycling
    mesheuropmc: education

Peer Reviewed
Share - Bookmark