publication . Master thesis . 2014

Condicionament d'un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables (geotèrmia i solar fotovoltaica)

Romero Ortuño, Yolanda;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jun 2014
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
El present treball respon a la necessitat de millorar el sistema de climatització existent d’un centre de telecomunicacions a Lleida. El centre té un consum intensiu i continuat d’energia per part de les emissores de telecomunicacions, i en canvi l’ús dels sistemes de climatització és variable en funció de les càrregues tèrmiques de cada moment. El treball presenta dos objectius, primer, estudiar la viabilitat d’un sistema de refrigeració eficient basat en free-cooling amb suport de refrigeració adiabàtica i aire condicionat per pics de funcionament, i segon, estudiar la viabilitat d’implantar energies renovables geotèrmica i solar fotovoltaica en l’emplaçament....
Subjects
free text keywords: :Energies::Eficiència energètica [Àrees temàtiques de la UPC], :Energies::Energia solar fotovoltaica [Àrees temàtiques de la UPC], Buildings -- Energy conservation, Photovoltaic power generation, Air conditioning, Renewable energy sources, Edificis -- Estalvi d'energia, Energies renovables, Aire condicionat, Energia solar fotovoltaica
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Master thesis . 2014

Condicionament d'un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables (geotèrmia i solar fotovoltaica)

Romero Ortuño, Yolanda;