A computational system to monitor and control animal behaviour during perceptual tasks

Master thesis English OPEN
Azizi, Rachid;
(2017)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Processament de vídeos | Neurosciences | Video recording | Gaussian Mixture Model. | Arduino (Controlador programable) | Experiments en neurociència | Neuroscience experiments | Arduino (Programmable controller) | Tracking | Video processing | Substracció Background/Foreground | Background/Foreground subtraction | :Informàtica [Àrees temàtiques de la UPC] | Neurociències | Vídeo

En col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) In the neuroscience field the scientists aim to understand how the brain works. In order to study the brain mechanisms underlying behaviour and cognition, they perform... View more
Share - Bookmark