Portal Web 2.0

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Barba Hidalgo, José Manuel (2008)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Web site development | Web--Multimèdia interactius | Pàgines web--Desenvolupament | World Wide Web-Interactive multimedia | Ruby on Rails

El tema que es tracta en aquest projecte gira al voltant del concepte Web 2.0. Després d’una introducció on es comenten les principals característiques que defineixen el conjunt d’aplicacions agrupades al voltant d’aquesta filosofia, s’analitzen diferents entor... View more
Share - Bookmark