An Android real-time kernel and system interface for open nano-satellite constellations

Bachelor thesis English OPEN
Marí Barceló, Marc;
(2016)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Kernel functions | Satèl·lits artificials en telecomunicació | smartphone | modular | kernel | satèl·lit | android | temps real | Artificial satellites in telecommunication | low-cost | phonesat | arduino | real-time | :Informàtica [Àrees temàtiques de la UPC] | flexible | nano-satèl·lit | baix cost | nano-satellite | satellite | Kernel, Funcions de | obert | open

L'objectiu d'aquest treball és dissenyar i implementar part de l'arquitectura de software per a una plataforma de desenvolupament de nano-satèl·lits oberta basada en Android. Per un costat, afegir temps real al kernel. Per un altre costat, implementar un repartidor de m... View more
Share - Bookmark