La Terraformación de Marte: desarrollo de un modelo climático latitudinal para estudiar la ecopoiesis planetaria de Marte

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Garcia Solà, Daniel;
(2016)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Marte | Modelo climático | Climate Model | Terraformación | Mart (Planeta) | Mathematical models | Planet Mars | Mars (Planet) | Climatologia -- Anàlisi | Terraformation | Climatology -- Analysis | Models matemàtics | :Enginyeria de la telecomunicació [Àrees temàtiques de la UPC]

Les característiques del planeta Mart fan que sigui un dels millors candidats per durhi a terme un procés d’enginyeria planetària conegut com a terraformació amb l’objectiu d’aconseguir una atmosfera habitable i respirable per als éssers humans. La primera etap... View more
Share - Bookmark