publication . Conference object . 2009

Determinació de la Tenacitat de Fractura d’un material fràgil

Salán Ballesteros, Maria Núria;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 17 Apr 2009
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació
  • Country: Spain
Abstract
Identificar, entre totes les propietats mecàniques que caracteritzen un material, quina o quines es requereixen per determinar la Tenacitat de Fractura. Establir relacions entre aquest paràmetre i la “bondat” del material. Fer cerca bibliogràfica per identificar expressions analítiques útils, i per disposar d’un recull de valors de Tenacitat de Fractura per a materials similars (acotar rang de valors possibles). Planificar , dissenyar i executar l’experiment. Definir l’estratègia d’utilització d’equipaments per evitar activitats innecessàries o que s’invalidin el resultats obtinguts fins aquell moment. Validar els resultats experimentals amb els obtinguts a la c...
Subjects
free text keywords: :Ensenyament i aprenentatge::Didàctica::Organització de la docència [Àrees temàtiques de la UPC]
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue