publication . Bachelor thesis . 2018

Implementació de criteris d'optimització energètica en vivenda unifamiliar contemplant l'ús d'energia solar fotovoltaica

Tur Costa, Albert;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 26 Jun 2018
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Al present projecte s’han desenvolupat una sèrie de mesures i aplicacions pròpies de l’enginyeria elèctrica per a optimitzar energèticament una vivenda unifamiliar. S’ha seguit la filosofia descrita a la normativa ISO 50001, que estableix els requisits que ha de tenir un Sistema de Gestió Energètica. És important la creació d’una política energètica ben marcada cercant sempre l’ús més òptim dels recursos energètics que es tenen i encaminant la instal·lació cap a la transició energètica que tant es cerca avui en dia. Un dels trets més importants de la política energètica ha estat la intenció de cercar sempre una millora contínua de la instal·lació. Per això matei...
Subjects
free text keywords: :Enginyeria elèctrica [Àrees temàtiques de la UPC], Photovoltaic power generation, Building fittings, Microxarxa, Solar Fotovoltaica, Energia solar fotovoltaica, Edificis -- Instal·lacions, :Energies [Àrees temàtiques de la UPC], Energia solar fotovoltàica, Energy consumption, Energia -- Aprofitament, Habitatges, Microgrids and active power distribution networks, Dwellings -- Energy consumption, eficiencia, DC bus, fotovoltaic, Microxarxes i xarxes de distribució d'energia actius, Habitatges -- Consum d'energia, Energia -- Consum, Energia solar fotovoltaica -- Aplicacions
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2018

Implementació de criteris d'optimització energètica en vivenda unifamiliar contemplant l'ús d'energia solar fotovoltaica

Tur Costa, Albert;