Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów : Fizyczne i biologiczne podstawy terapii, Realizacja techniczna w GSI, Wyniki kliniczne, Opracowanie przeznaczone dla lekarzy, pacjentów i studentów

Book Polish OPEN
Kraft, Gerhard (2005)
  • Publisher: Verein zur Förderung der Tumortherapie mit Schweren Ionen e.V.
Share - Bookmark