Stratejik Endüstrilerde Yerli Ürün Geliştirme Ve Üretimi Üzerine Kavramsal Bir Model: “3K”

Article Turkish OPEN
Uyar, Tevfik (2014)
  • Publisher: İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
  • Subject: Stratejik Endüstri | Stratejik Ürün | Dünya Sistemi Teorisi | İktidar | Entelektüel Sermaye | strategic Industry   | strategic Products   | World Systems Theory   | Power   | intellectual Capital
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication