publication . Report . 2014

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunning ved Kverve, Ellingsøy

Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: NILU
  • Country: Norway
Abstract
Spredningsberegninger for tunnelmunning Ellingsøytunnelen på Kverve. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet.
Subjects
free text keywords: Luftkvalitet, Air quality, Aerosoler og partikler, Aerosols and particles, By- og trafikkforurensning, Urban traffic pollution
Download from
NILU Brage
Report . 2014
Provider: NILU Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue