publication . Report . 2016

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Norway
Abstract
Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2015, men overskredet i Karpdalen for timeverdier i 2015, sesongmiddel vinter 2015/16, samt for time- og døgn i 2016 (pr 31. mars). Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.
Download from
NILU Brage
Report . 2016
Provider: NILU Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue