publication . Report . 2014

Reguleringsplan for E18 Tvedestrand - Arendal: Luftkvalitetsrapport, Tunnel Torsbuåsen

Haugsbakk, Ivar;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: NILU
  • Country: Norway
Abstract
Spredningsberegninger for Torsbuåsen tunnel langs E18 Tvedestrand - Arendal. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet. E18 Tvedestrand - Arendal. Evaluating air quality around tunnel outlets.
Subjects
free text keywords: Luftkvalitet, Air quality, By- og trafikkforurensning, Urban traffic pollution
Download from
NILU Brage
Report . 2014
Provider: NILU Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue