publication . Conference object . 2014

An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences

Vlčková Kateřina;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Czech Republic
Abstract
The presentation focused on an so called integrated mixed method research design example on a basis of a Czech Science Foundation Project Nr. GAP407/12/0432 "Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences". All main integrated parts of the mixed methods research design were discussed: the aim, theoretical framework, research question, methods and validity threats. Prezentace se zaměřovala na tzv. integrovaný vícemetodový výzkumný design na příkladu projektu GAČR GAP407/12/0432 Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií. Všechny hlavní integrované části výzkumného ...
Subjects
free text keywords: integrated mixed methods research design; example of a project, integrovaný vícemetodový výzkumný design; ukázka projektu
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue