publication . Article . 2013

Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku

Dresler Petr; Macháček Jiří;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: AV ČR, Archeologický ústav
  • Country: Czech Republic
Abstract
Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v období od 6. do 13. století. Mimořádně významným výsledkem je objev centra druhého řádu na katastru obce Kostice s bohatými povrchovými nálezy keramiky, mincí, šperku, obcho...
Subjects
free text keywords: Early Middle Ages; settlement structure; central site; long-distance trade; coins; weights; archaeological survey, raný středověk; sídlištní struktura; centrální místa; dálkový obchod; mince; závaží; archeologická prospekce
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue