Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi

Conference object Czech OPEN
Lojdová Kateřina; Škarková Lucie; Lukas Josef;
(2016)
  • Subject: classroom management srategies, qualitative research, student teachers, teaching practice | kvalitativní výzkum, strategie řízení třídy, studenti učitelství, učitelské praxe

Cílem výzkumu je popsat strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi na druhém stupni českých základních škol. Právě řízení třídy je pro studenty učitelství na praxi obtížné. Nezvládnutí práce se třídou může vést až ke změně kariérní dráhy. Výzkum hloubkově int... View more
Share - Bookmark