publication . Master thesis . 2015

Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Hisar (Oltu) Orman İşletme Şefliğinin amenajman ve silvikültür planlarının değerlendirilmesi

Narşap, Tuba;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract
Bu araştırma, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Hisar (Oltu) Orman İşletme Şefliğinin yenilenen Amenajman ve Silvikültür Planlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. İlk önce Türkiye'deki beş yıllık kalkınma planları ile birlikte ormancılık sektöründeki planlama mantığı araştırılmış, süreç içerisindeki gelişmeler ortaya konulmuştur. Amenajman planları ve silvikültür planlarındaki iş ve işlemler Hisar Orman İşletme Şefliğindeki uygulamalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amanejmanı anlayışına göre yenilenen Hisar Orman İşletme Şefliğinin Çoruh Nehri Havzası Eylem Planı amaçlarına da uygun olarak...
Subjects
free text keywords: Silvikültür Planı, Amenajman Planı, Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi, Oltu-Hisar, Silvicultural Planning, Management Plan, Çoruh River Watershed Rehabilitation Project, Oltu-Hisar
Download from
DSpace@ArtvinCoruh
Master thesis . 2015
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue