Mobil reklamlar ve mobil reklam araçlarına yönelik tutumlar

Article Turkish OPEN
Barutçu, Süleyman ; Öztürk Göl, Meltem (2009)
  • Publisher: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  • Subject: Mobil İletişim | Mobil Pazarlama | Mobil Reklamcılık | Mobile Communication | Mobile Marketing | Mobile Advertising

Bu çalışmanın amacı, pazarlama bölümü yöneticilerinin dikkatlerini mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan mobil pazarlama ve mobil reklam uygulamalarına çekmektir. Çalışmanın kavramsal analiz bölümünde mobil pazarlama, mobil reklamları... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    DSpace@KMU via DSpace@KMU (Article, 2009)
  • Cite this publication