Anonimlik deneyimi ve sosyal medya etkisi

Doctoral thesis Turkish OPEN
Aslan, M.Gökhan;
(2012)
  • Publisher: İstanbul Bilgi Üniversitesi

116 pages Anonimlik bir kelime olarak çağrıştırdığı ilk anlamlarının ötesinde çok katmanlı bir deneyimi temsil etmektedir. Bu tez çalışmasında amaçlanan, ilk adımda anonimliği sözlük anlamından itibaren başlayarak kapsamlı bir tanımsal analize tabi tutmaktır. Bu anal... View more
Share - Bookmark